Wybierz wersję językową plen
Nowoczesne rozwiązania

Jesteśmy Firmą twórczą, która ciągle poszukuje nowych rozwiązań dla naszego produktu i doskonali organizacje Systemu Zapewnienia Jakości, tak aby kojarzyła się ona naszym Klientom z rzetelnością i poczuciem odpowiedzialności.

Polityka jakości PDF Drukuj Email

Polityka Jakości Techkon Warszawa Sp z o.o. wynika z długofalowej strategii rozwoju naszej Firmy. img

Techkon Warszawa dążąc do uzyskania znaczącej pozycji na rynku usług dla sektora telekomunikacji, za najważniejszy cel postawił sobie zagwarantowanie wysokiej jakości swoich usług oraz dbałość o pełne zaspokojenie oczekiwań Klienta.

W naszej Firmie kształtujemy przekonanie, że za jakość w równym stopniu odpowiada każdy pracownik. Zasadą jest zespołowe rozwiązywanie problemów oraz indywidualna odpowiedzialność za powierzoną pracę.

Jesteśmy Firmą twórczą, która ciągle poszukuje nowych rozwiązań dla naszego produktu i doskonali organizację Systemu Zapewnienia Jakości, tak aby kojarzyła się ona naszym Klientom z rzetelnością i poczuciem odpowiedzialności.

 
002.jpg

Adres

Techkon Warszawa
Sp. z o.o.

03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11

Adres do korespondencji:
Oddział Gdańsk

80-542 Gdańsk
ul. Oliwska 85
tel/fax (58) 346 42 14

biuro@techkon.waw.pl

KRS 0000175494
REGON 192953521
NIP 5862114371

Konto:
Bank BPH
59-10600076
0000320000878657