Wybierz wersję językową plen
Oferty pracy

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy zamieszczonymi na naszej stronie WWW.

Rozwiązania sieciowe PDF Drukuj Email
Usługa rozwiązań sieciowych jest zależna od wzajemnego zaufania pomiędzy klientem a Techkon Warszawa. Nasze doświadczenie i znajomość różnorodnych systemów oraz ich dostawców (ERICSSON, HARRIS, PCOM, ANDREW, CISCO) pozwala nam na osiągnięcie optymalnych rozwiązań sieciowych zarówno dla dostawców sprzętu jak i klientów.

Na nasze usługi składają się:

Zarządzanie Projektami
Strategiczne Planowanie Sieci
Optymalizacja
Zestawienia Sprzętu
Uzgodnienia Techniczne Kontraktów
Projektowanie Sieci
Projektowanie sieci informatycznych

W skrócie optymalizacja rozwiązań sieciowych umożliwia inwestorowi wzrost zwrotu z inwestycji przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Sugeruje także wlaściwe rozwiązania inwestycyjne, które umożliwiają osiągnięcie celów biznesowych klienta. Usługi te są również pomocne przy zamówieniach sprzętowych, pozwalają na trafne wykorzystanie produktów znajdujących się w ofercie dostawców.

Przykładowe zastosowanie usług:
- Projektowanie sieci transmisyjnych oraz częstotliwości radiowych GSM/UMTS
- Optymalizacja istniejących sieci transmisyjnych (zmiana topologii i konfiguracji, poprawa utylizacji, eliminacja błędów)
- Gromadzenie i analiza statystyk z systemu nadzoru GSM (OSS)
- Wymiarowanie sieci UMTS (3G) również warstwy adaptacyjne ATM 2/5
- Planowanie systemów LMDS
- Projektowanie sieci WAN i LAN (urządzenia Cisco)

 
004.jpg

Adres

Techkon Warszawa
Sp. z o.o.

03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11

Adres do korespondencji:
Oddział Gdańsk

80-542 Gdańsk
ul. Oliwska 85
tel/fax (58) 346 42 14

biuro@techkon.waw.pl

KRS 0000175494
REGON 192953521
NIP 5862114371

Konto:
Bank BPH
59-10600076
0000320000878657