Wybierz wersję językową plen
Nowoczesne rozwiązania

Jesteśmy Firmą twórczą, która ciągle poszukuje nowych rozwiązań dla naszego produktu i doskonali organizacje Systemu Zapewnienia Jakości, tak aby kojarzyła się ona naszym Klientom z rzetelnością i poczuciem odpowiedzialności.

Strategia PDF Drukuj Email

Koncentrowanie się na potrzebach klienta i rozwijanie z Nim długofalowej współpracy. Praca nad każdą fazą projektu: od pomysłu do realizacji i jego dalszego prowadzenia.

Doskonalenie metod zarządzania, rozwijanie zaawansowanej wiedzy i efektywnych procesów. Spożytkowanie kolektywnej wiedzy całego Zespołu w celu rozwijania tych segmentów usług, które mają wysoki potencjał wzrostu.

 
001.jpg

Adres

Techkon Warszawa
Sp. z o.o.

03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11

Adres do korespondencji:
Oddział Gdańsk

80-542 Gdańsk
ul. Oliwska 85
tel/fax (58) 346 42 14

biuro@techkon.waw.pl

KRS 0000175494
REGON 192953521
NIP 5862114371

Konto:
Bank BPH
59-10600076
0000320000878657